Anasayfa

Trabzon'daki avukatlık büromuz, hızla globalleşen ve değişen dünyada yaşantımızın en önemli parçası olarak yerini alan hukukta en sağlıklı yaklaşımın, sorunlar oluşmadan önce, hukuksal ilişkinin temelinin doğru ve sorunları önleyebilecek düzenlemelerle kurulmasını sağlayan, uyuşmazlığın çözümünde kalıplara sıkışmışlığın ve dar çerçeveden bakışın yerini geniş vizyon, sağ duyu ve süratli çözümlerin alması gerektiği bilinciyle hareket eden, prensiplerine bağlı profesyonel bir ekiple, her türlü hukuki sorununuzda sizlerin yanınızda olmak isteriz.

Ceza hukuku, gayrimenkul hukuku, aile hukukuşirketler hukukuidare hukukuicra ve iflas hukuku, boşanma hukukutüketici hukukuborçlar hukuku, bilişim hukukuticaret hukuku ve iş hukuku dahil hukukun tüm dallarında hizmet vermek ve uyuşmazlıkların sulhen veya dava yolu ile çözümlenmesine çalışmakta olan hukuk ofisimiz Trabzon merkezli olmakla birlikte Türkiye genelindeki müvekkillerine de avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Hukuk ofisimizde ticari ve şahsi hayata dair sırların gizliliği prensibi ilke edinilmiştir. Aynı zamanda müvekkillerimiz işlerinin takibinde şeffaflık ilkemiz gereği sürekli olarak gerekli konularda bilgilendirilmekte ve konuyu en iyi şekilde beraberce çözüme ulaştırmaktayız.

Ofisimiz, Trabzon’un  her noktasından kolay ulaşım olanaklarına sahip bir konumdadır. Web sitemizde yer alan harita vasıtasıyla ofisimizin tam konumunu öğrenebileceğiniz gibi bütün iletişim (telefon - email) bilgilerimize de ulaşabilirsiniz.

1136 sayılı Avukatlık Yasası ve Türkiye Barolar Birliği Meslek kuralları gereğince Avukatlık mesleğinin gerektirdiği etik kurallar ve sorumluluk bilinci çerçevesinde müvekkillerimizin her türlü hukuki sorununda itina ile çalışmaktayız.

 

0(462) 461 65 45
Yalı Mah. Kahramanmaraş Cad. Adalet İş Hanı No:182/6 Ortahisar-TRABZON

SORU, GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZİ BİZE YAZMAK İÇİN TIKLAYIN Avukat Mustafa Hayri ERGAN Trabzon Avukat Av. Mustafa Hayri ERGAN Trabzon Avukat Ortahisar Avukat Trabzon Adliyesi Hukuk Avukat Trabzon Ergan Hukuk Akçaabat Avukat Yomra Avukat Ceza Avukatı Boşanma Avukatı İşçi Avukatı
Ülkemizde sıklıkla meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik ve iş kazaları neticesinde kazazedelerin ve vefat edenin yakınlarının talep edebilecekleri tazminat haklarına ve bu haklarını nasıl arayabileceklerine ilişkin sıkça sorulan sorularla bu yazımızda cevaplar bulacaksınız. Yaralanma – Maluliyet Tazminatı Nedir, Kimler Alabilir? Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Ne Demektir? Araç Değer Kaybı Tazminatı Ne Demektir ve Nasıl Hesaplanır? Trafik Kazası Sonucunda Kimlerden Tazminat Talebinde Bulunabiliriz? Çarpanı Belli Olmayan Kazada Tazminat Alınabilir mi? Kaza Yapan Araçtaki Yolcular da Tazminat Alabilir mi? Manevi Tazminat Kimlerden Talep Edilir? Aracımın Kaskosu Olmasa da Tazminat Alabiliriyim? Daha Önceden Sigortadan Para Aldım Yeniden Dava Açabilir miyim? Sigortadan Tazminat Almak İçin Hangi Belgeler Gerekiyor?
Ülkemizde sıklıkla meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı iş kazaları neticesinde kazazedelerin ve vefat edenin yakınlarının talep edebilecekleri tazminat haklarına ve bu haklarını nasıl arayabileceklerine ilişkin sıkça sorulan sorularla bu yazımızda cevaplar bulacaksınız. İş Kazası Nedir ve İş Verenin İş Yerinde ki Sorumluluğu Nedir? İşçinin Geçirdiği Kaza Hangi Şartlarda İş Kazası Sayılır? İş Kazasında Zaman Aşımı Süresi Ne Kadardır? Meslek Hastalığı Nedir? İş Kazasında Alınacak Tazminat Miktarı Ne Kadardır? Sigortasız Olarak Çalıştığım İş Yerinden Tazminatı İsteyebilirmiyim? Tazminat Davası Açmak İçin Ne Kadar Ücret Ödememiz Gerekir? Tazminat Almak İçin Daha Önce Anlaştığım Aracı Kişi ve Kurumlarla İmzaladığım Sözleşmeden Vazgeçebilir miyim? Alacağımız Tazminat Miktarının Hak Edilenden Daha Az Çıkma İhtimali Varmıdır?
7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunuyla arabulucuya başvuru zorunluluğu getirildiğinden; işçi ile işveren aralarındaki iş uyuşmazlıklarından kaynaklanan konularda, dava açmadan önce arabulucuya başvuru yapacaklardır. Bu bağlamda öncelikle Kanun kapsamında hak ve alacaklarının ihlal edildiğinin düşünen taraf (işçi veya işveren) öncelikle ihlal edilen hak ve alacağının 7036 sayılı Kanun kapsamında olup olmadığını tespit edecektir. Bu aşamadan sonra aşağıda detayları verilen şekil ve usullerle arabulucuya başvuru yapılacaktır.
Halk arasında genel olarak Anlaşmalı Boşanma ve Çekişmeli Boşanma olarak bilinen boşanma sebepleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’numuzun ilgili maddelerinde kapsamlı olarak düzenlenmiştir. Boşanmanın sebepleri ve sonuçları her somut olayın durumuna göre farklılık arz etmekle birlikte kanunlar çerçevesinde Trabzon İlindeki Aile Mahkemelerince çözümlenmektedir. Boşanma süreci oldukça zor geçen ve telafisi mümkün olmayan hak kayıplarına sebep olan bir süreç olduğu için; “Aile Hukuku ve Boşanma” alanında kendisini geliştirmiş bir avukat vasıtasıyla insanların kendilerini mahkemeler önünde temsil ettirmesi gerekli ve faydalı olacaktır kanısındayız.4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri özel ve genel sebepler olmak üzere iki başlık altında düzenlenmiştir.
Günümüzde Kıdem Tazminatı ile ilgili çalışma hayatımızda halen kullanılan yasal düzenleme 4857 sayılı yasadaki maddedir. Bu maddeye göre bir işçinin kıdem tazminatı alma şartları, kıdem tazminatı alma koşulları aşağıdaki gibidir: İşçinin kendi isteği ile işten ayrılmamış olması veya vefat etmiş olması, İşçinin işveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları nedeniyle işten çıkarılmamış olması, İşçi kendi isteği ile ayrılıyorsa ayrılma nedeni İş yasasının 24, maddesinde belirtilen işçinin haklı bir nedene dayanarak derhal işi bırakması şartına bağlı olması, İşçi kendi isteği ile ayrılıyorsa ve erkek ise muvazzaf askerliği nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalmış olması, İşçi kadın ise ve çalışırken evlenmiş ise evlendikten sonraki bir yıl içinde işten ayrılmak istemesi, İşçinin emeklilik şartlarını yerine getirmiş olup emeklilik için ilgili kuruma toptan ödeme yada maaş bağlanması için müracaat etmiş olması,
Boşanma davaları şekil ve usul yönünden farklılık göstermektedir. Bu noktada eşlerin boşanma ile ilgili tüm hukuki sonuçlar üzerinde uzlaşmaları sonucu açılacak olan boşanma davası türü “Anlaşmalı Boşanma” olarak adlandırılır. Anlaşmalı boşanma yapılabilmesi için yerine getirilmesi gereken tek şart eşlerin tüm konularda anlaşmaları değildir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu Hangi durumlarda anlaşmalı boşanma yapılabileceğini 3 maddede sıralamaktadır. “Anlaşmalı Boşanma Şartları” olarak ifade edilen bu koşulların yerine getirilmediği noktada taraflar her konuda anlaşsa bile anlaşmalı boşanma gerçekleşmez. Anlaşmalı boşanabilmek için yapılması gerekenlerin anlatıldığı bu makalemizde öncelikle Medeni Kanun’un hükmettiği anlaşmalı boşanmanın şartlarının ne olduğuna göz atalım.
3600 primle tazminatın yasal şartları şu şekilde sıralanabilir. 3600 günü dolduran işçi kıdem tazminatı alabilir. Fakat tek başına 3600 primle tazminatın yasal şartları bu değildir. 1475 sayılı yasaya 4447 sayılı yasa ile eklenen 5. bentte, “506 Sayılı Kanunun 60 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle” işçilerin kıdem tazminatına hak kazanabileceği hükme bağlanmıştır.
Hava Durumu