3600 Gün Prim Ödeyen Herkes Kıdem Tazminatı Alabilir Mi ?

3600 primle tazminatın yasal şartları şu şekilde sıralanabilir. 3600 günü dolduran işçi kıdem tazminatı alabilir. Fakat tek başına 3600 primle tazminatın yasal şartları bu değildir. 

1475 sayılı yasaya 4447 sayılı yasa ile eklenen 5. bentte, “506 Sayılı Kanunun 60 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle” işçilerin kıdem tazminatına hak kazanabileceği hükme bağlanmıştır.

Düzenlemenin amacı, prim ödeme ve sigortalılık süresi yönünden emeklilik hakkını kazanmış olsa da, diğer bir ölçüt olan emeklilik yaşını beklemek zorunda olan işçilerin, bundan böyle çalışma olmaksızın işyerinden ayrılmaları halinde kıdem tazminatı alabilmelerini sağlamaktır. 3600 primle tazminatın yasal şartlarının bir diğeri de 8.9.1999 öncesi ilk sigorta başlangıcının bulunmasıdır. Staj sigortası başlangıçta dikkate alınmaz.

İşçilerin 3600 primle tazminatın yasal şartları konusunda bir sorusunu da yanıtlayalım. İşçi ayrılıp tazminat aldıktan sonra da başka işyerinde çalışabilir. Yeter ki, hakkını kötüye kullanmasın.

  
636 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Hava Durumu