Anlaşmalı Boşanma Nedir, Nasıl Yapılır ?

Boşanma davaları şekil ve usul yönünden farklılık göstermektedir. Bu noktada eşlerin boşanma ile ilgili tüm hukuki sonuçlar üzerinde uzlaşmaları sonucu açılacak olan boşanma davası türü “Anlaşmalı Boşanma” olarak adlandırılır. Anlaşmalı boşanma yapılabilmesi için yerine getirilmesi gereken tek şart eşlerin tüm konularda anlaşmaları değildir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu Hangi durumlarda anlaşmalı boşanma yapılabileceğini 3 maddede sıralamaktadır. “Anlaşmalı Boşanma Şartları” olarak ifade edilen bu koşulların yerine getirilmediği noktada taraflar her konuda anlaşsa bile anlaşmalı boşanma gerçekleşmez. Anlaşmalı boşanabilmek için yapılması gerekenlerin anlatıldığı bu makalemizde öncelikle Medeni Kanun’un hükmettiği anlaşmalı boşanmanın şartlarının ne olduğuna göz atalım.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma şartları yukarıda da ifade ettiğimiz gibi kanun tarafından tarafların evliliği anlaşmalı sonlandırabilmeleri için yerine getirmelerine hükmettiği şartlardır. Buna göre eşlerin anlaşmalı boşanmabilmeleri için yapmaları gereken 3 unsur şu şekilde sıralanabilir.

1- Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için evliliğin bir yılını doldurmuş olması gerekir. Yani bir yıldan önce eşler her konuda uzlaşmış olsa dahi anlaşmalı boşanma gerçekleşmez.

2- Anlaşmalı boşanma gerçekleştirilebilmesi için eşler boşanmanın Tüm hukuki sonuçlarında uzlaşmış ve bu durumu yazılı bir şekilde belgelemiş olmalıdır. Bu yazılı belge, “Anlaşmalı Boşanma Protokolü” olarak adlandırılır. Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanmamış ise kanun yine anlaşmalı boşanma yapılamayacağına hükmeder. Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde taraflar, çocuğun velayetini kimin alacağı, evlilik içerisinde edinilmiş malların nasıl paylaşılacağı, boşanmaya ilişkin tarafların tazminat ya da nafaka taleplerinin olup olmadığı gibi hususlarda uzlaşma içerisinde olduklarını beyan etmeleri gerekir. Anlaşmalı boşanma protokolü hakkında daha ayrıntılı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

3- Anlaşmalı boşanmalarda davaya katılma Medeni Kanun tarafından hükmedilen bir başka anlaşmalı boşanma şartıdır. Taraflar ister boşanma avukatı ile isterlerse kendileri davayı yürütüyor olsunlar, her durumda boşanma davasına katılmaz zorundadırlar. Burada amaç, boşanma protokolü içerisinde beyan edilen uzlaşma hususlarının hakim tarafından bir de bireylerden dinlenmesidir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma için açılacak olan dava, bireylerin boşanma dilekçesi ile birlikte yetkili mahkemeye başvurmaları ile açılabilmektedir. Bireyler bu aşamada boşanma protokolünü sunabilecekleri gibi dava sürecinde duruşmadan önce de sunabilirler. Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır diyen kişilerin dikkat etmeleri gereken hususların başında dava için gerekli prosedürleri doğru bir biçimde uygulamalarıdır. Aksi durumda anlaşmalı boşanmak olması gerekenden daha uzun sürecek ya da açılan boşanma davası reddedilecektir. Boşanma davalarında red kararı alındığında bireyler 3 yıl içerisinde aynı nedenle tekrar boşanma davası açamamaktadırlar.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanma davalarında görevli mahkemeler Aile Mahkemeleridir. Bireyler boşanma davası açmak istemeleri durumunda Aile Mahkemelerine, boşanma dilekçeleri ile başvuru yapmalıdırlar. Kimi yerler de ise Aile Mahkemesinin bulunmaz. Bu yerlerde boşanma davaları için görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Boşanma davalarının nerede açılacağı yetkili mahkeme ile ilişkilidir. Boşanma davalarında yetkili mahkemeler, eşlerin son altı ay içerisinde birlikte ikamet etmeleri durumunda bu ikamet adresinin olduğu yerdeki Aile Mahkemesi ya da Asliye Hukuk Mahkemesidir. Eşler altı aydan daha uzun süreler zarfında farklı yerlerde ikamet ediyor ise boşanma davası davalının bulunduğu yerde açılmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Anlaşmalı olarak boşanacak kişilerin bu süreçte davanın açılması ve sonuçlandırılması için hazırlamaları gereken belgeler vardır. Öncelikle dava açılırken bireylerin anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlamaları gerekir. Anlaşmalı boşanmalarda dilekçe hazırlama aşamasında hukuki anlamda doğru bir dilekçe hazırlanması önemlidir. Zira açılacak boşanma davasının iskeletini anlaşmalı boşanma dilekçesi oluşturacaktır. O yüzden anlaşmalı boşanma için gerekli belgeler arasında yer alan boşanma dilekçesi uzman bir boşanma avukatı aracılığı ile hazırlanmalıdır. Anlaşmalı boşanma için gerekli belgelerden bir diğer ise anlaşmalı boşanma protokolüdür. Anlaşmalı boşanma protokolü oldukça kapsamlıdır. Bu belge içerisinde yapılacak hatalar, eksiklikler ya da hukuki altyapının kurulamaması boşanma süresini ve sonucunu direk olarak etkileyecektir.

A) Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlarken bireylerin hukuki anlamda kusursuz bir boşanma dilekçesi ile davayı açmaları onların hızlı ve kolay bir dava süreci geçirmelerine olanak sağlayacaktır. Bu anlamda anlaşmalı boşanma dilekçesi bireylere özel olarak hazırlanmalıdır. Bu süreçte anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlarken yapılan hataların başında anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği üzerinden kendi dilekçelerini hazırlamak gelmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

Anlaşmalı boşanmalarda davanın açılabilmesi için hazırlanacak boşanma dilekçesi konusunda bireyler sıklıkla anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği arayarak kendilerine dilekçe yazmaya çalışmaktadır. Bu durum oldukça tehlikelidir. Zira internet üzerinde kolaylıkla bulunan ve anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği diye sunulan belgelerin hukuki bir geçerliliği olup olmadığı muammadır. O yüzden bireyler bu belgeyi şansa bırakmak yerine uzman bir boşanma avukatı tarafından hazırlanmasını sağlamalıdırlar. Diğer yandan her evlilik için boşanmayı getiren olaylar farklı şekillerde ortaya çıktığından dolayı boşanma dilekçesi örneği size yarardan çok zarar getirecektir.

B) Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanmalarda protokol hazırlanırken tarafların boşanmanın maddi ve manevi tüm sonuçları üzerinde uzlaştıklarını ayrıntılı olarak beyan etmelidirler. Bu noktada boşanma protokolü içerisinde taraflar çocuğun velayeti, mal paylaşımı, maddi ve manevi tazminat, nafaka gibi hususlarda hangi şartlarda uzlaştıklarını açıklamaları gerekir. Boşanma protokolü hazırlanırken bireylerin yapacakları hatalar dava süresini uzatabilmektedir. Diğer yandan bu hatalardan doğacak olan uzlaşmazlıklar sonucu dava çekişmeli boşanmaya da dönebilir. O yüzden anlaşmalı boşanma sürecinin omurgasını oluşturacak olan boşanma protokolü mutlaka bir avukat tarafından hazırlanmalıdır. Örneğin eşlerin kendi aralarında, çocuğun velayetine ilişkin uzlaşmış olmaları tek başına yeterli olmayacaktır. Burada velayet kararı verilirken hakimin esas üzerinde duracağı husus çocuğun menfaatleri olduğu için eşler arasında yapılan uzlaşmanın tersi yönde bir velayet kararı da çıkabilir. Bireylerin uzman bir boşanma avukatı ile bu süreci yürütmeleri onlara boşanmanın sonuçlarında hak kaybı yaşanmamasını sağlayacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

Anlaşmalı boşanma protokolü örneği üzerinden bireylerin kendi boşanmalarına protokol hazırlamaları son derece sakıncalıdır. Boşanmanın maddi ve manevi sonuçlarında beyan edilecek her konu önem arz eder ve bireylerin bu noktada yapacakları hatalar geri dönülemez sonuçlar doğurabilir. O yüzden anlaşmalı boşanma protokolü örneği yerine kişiye ve evliliğe özel hazırlanmış boşanma protokolü ile boşanma davası açılması önerilir.

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davaları süre olarak davanın açılacağı mahkemenin iş yüküne ve bu süreçte avukat tutulup tutulmamasına göre farklılık göstermektedir. Bu noktada anlaşmalı boşanma davası açacak kişilerin uzman bir anlaşmalı boşanma avukatı ile davayı açmaları ortalama olarak 10 gün ile 2 ay arasında bir sürede boşanmanın gerçekleşmesine olanak sağlar. Diğer yandan tarafların süreci kendileri yürütmek istemeleri durumunda ise boşanma davası 7 8 ay sürebileceği gibi dava sonucunda ret kararı da alınabilir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma avukatı, tarafların her konuda uzlaştığı süreçte dava için gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi, boşanma protokolü ve boşanma dilekçesi gibi belgelerin hukuka uygun şekilde hazırlanması, gerekli yargılama işlemlerinin hızlı bir şekilde yürütülmesi gibi hususları yerine getirerek müvekkillerinin sağlıklı bir boşanma süreci geçirmelerine olanak sağlar. Anlaşmalı boşanma avukatı ile açılacak boşanma davalarında bireyler gerek en kısa sürede boşanabilirken gerekse de boşanmadan doğacak olan haklarının korunmasını sağlayabilir.

En Kısa Sürede Nasıl Boşanma Yapılır?

En kısa sürede boşanma için anlaşmalı boşanma yapılması gerekir. Eşler boşanma konusunda hem fikir olmakla birlikte boşanmanın tüm hukuki sonuçlarında da uzlaşma sağlayarak en kısa sürede boşanabilirler. En kısa sürede boşanma yapılması konusunda eşlerin hem fikir olmaları ve tüm hukuki sonuçlarda uzlaşmaları da yeterli değildir. Medeni Kanun’da belirlenen anlaşmalı boşanma koşullarının yerine getirilmesi gerekir.

Anlaşmalı Boşanma ile Tek Celsede Boşanma Yapılabilir Mi?

Tek celsede boşanma ancak anlaşmalı boşanma davaları ile mümkün olan bir durumdur. Tek celsede boşanmak istiyorum diyen bireyler, eşleri ile boşanma konularında uzlaşarak, anlaşmalı boşanma şartlarını da yerine getirmiş olarak tek celsede boşanma gerçekleştirebilirler.

Anlaşmalı Boşanmak için Ne Yapılmalıdır?

Anlaşmalı boşanma ancak tarafların her konuda hem fikir olmaları ile mümkündür. Yani anlaşmalı boşanmak istiyorum diyen bireyler eşleri ile boşanma hususlarının tümünde uzlaşmalıdırlar.

Anlaşmalı Boşanma Çekişmeliye Döner Mi?

Evet, anlaşmalı boşanma süreci içerisinde yapılacak hatalar davanın çekişmeli boşanma davasına dönmesine neden olabilmektedir. Diğer yandan eşler anlaştıktan sonra tarafların birisinin anlaşmadan vazgeçmesi durumunda da anlaşmalı boşanma çekişmeli boşanmaya döner.

Anlaşmalı Boşanmalarda Nafaka Nasıl Olur?

Anlaşma ile Boşanma gerçekleştirmek isteyen eşler, kendi aralarında nafaka ödenip ödenmeyeceği konusunda uzlaşabilirler. Nafaka ödenecekse ödenmesi gereken nafaka miktarı da eşler arasında anlaşma konusu olmalıdır. Zira hakim anlaşmalı boşanmalarda nafaka ödenip ödenmeyeceği ödenecekse ne kadar ödeneceği hususunda eşlerin beyanını esas alır.

Anlaşmalı Boşanmalarda Tazminat İstenebilir Mi?

Evet, anlaşmalı boşanacak kişiler, kendi aralarında anlaşmalı boşanmak için tazminat konusunu görüşebilirler. Taraflardan birisinin hızlı bir şekilde boşanmak istemesi durumunda karşı tarafa tazminat ödeyerek anlaşmalı boşanmaya ikna etmesi mümkündür. Ya da boşanmayı getiren olaylar üzerinde kusurlu olan kişi çekişmeli boşanma davası açılmış olsaydı zaten tazminat ödemeye mahkum olacaktı fakat eşlerin boşanma sürecini hızlı bir şekilde atlatmak istemeleri sonucu anlaşmalı boşanmaları durumunda çekişmeli boşanma davasında istenebilecek tazminat talep edebilir.

Anlaşmalı Boşanmalarda Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Anlaşmalı boşanma davalarında mal paylaşımı eşler arasında imzalanan anlaşmalı boşanma protokolüne göre yapılır. Eşler mal paylaşımı konusunda hangi koşullar altında uzlaşma sağlamışlarsa hakim de mal paylaşımının o şekilde yapılmasına karar verir.

Anlaşmalı Boşanmalarda Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Boşanmalarda ister anlaşmalı isterse de çekişmeli olsun çocuğun velayeti ile ilgili karar verilirken üzerinde durulan esas konu çocuğun menfaatleri olacaktır. Yani çocuğun hangi şartlarda büyüyeceği ve nasıl bir gelecek hazırlanacağı göz önüne alınarak hakim velayeti anneye ya da babaya vermektedir. O yüzden anlaşmalı boşanmalarda protokol üzerinde tarafların velayet konusunda uzlaşmaları tek başına yeterli değildir. Bu noktada uzman bir anlaşmalı boşanma avukatı ile boşanma sürecinin yürütülmesi önerilir. Boşanma avukatı hakim kanaati oluşturabilecek bilgi ve deneyime sahip olması nedeniyle tarafların hak kaybının önüne geçebilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Ücreti Ne Kadardır?

Anlaşmalı boşanmalarda dava ücreti, yargılama giderleri, dava harçları, gerekli belgelerin hazırlanması için ödenebilecek ücretler, avukatlık vekalet ücreti gibi bir çok unsurdan oluşabilir. O yüzden açılacak olan davanın niteliği, davanın nerede açılacağı gibi hususlar anlaşmalı boşanmalarda ücret konusunu belirlemektedir.

  
758 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Hava Durumu