Ülkemizde sıklıkla meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik ve iş kazaları neticesinde kazazedelerin ve vefat edenin yakınlarının talep edebilecekleri tazminat haklarına ve bu haklarını nasıl arayabileceklerine ilişkin sıkça sorulan sorularla bu yazımızda cevaplar bulacaksınız.

 

Trafik Kazası Sonucunda Alınabilecek Tazminat Türleri Nelerdir?

1- Maddi Tazminat

– Tedavi Giderleri
– Çalışamamaktan Dolayı kazanç kaybı
– Sakatlık varsa Maluliyet Tazminatı
– Ölüm varsa Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
– Araç ticari taksi, minibüs gibi çalışamadığı günler için ise Kazanç Kaybı Tazminatı
– Aracın kaza geçirmesi sebebiyle araç için Değer Kaybı Tazminatı

2- Manevi Tazminat Ölümlü Kazalarda Tazminat Talebinde Kimler Bulunabilir?

– Vefat eden kişinin eşi
– Belirli bir yaşa kadar olan çocukları ve
kardeşleri
– Vefat eden kişi çocuksa anne ve babası
– Vefat eden kişinin hayattayken kendilerine
destek olduğunu ispatlayan kişiler

Yaralanma – Maluliyet Tazminatı Nedir, Kimler Alabilir?

– Trafik kazası geçiren kişilerin vücut bütünlüğünün belli oranda kaybı sonucu hak ettikleri tazminat türüdür.
– Bizzat kazazede tarafından talep edilebilir.
– Hastaneden alınacak sağlık raporuna göre tespit edilir.
– Tazminat miktarı; sakatlık oranı, iyileşme süresi, kişinin yaşına ve gelirine göre değişiklik gösterir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Ne Demektir?

– Trafik kazası neticesinde hayatını kaybeden kişinin yaşamı süresince destek olduğu ve vefat sonrasında bu destekten yoksun kalan kişiler için doğan maddi tazminata denir.

Araç Değer Kaybı Tazminatı Ne Demektir ve Nasıl Hesaplanır?

– Trafik kazası sonucunda karşı tarafın kusuruyla aracınız değer kaybına uğramışsa Araç Değer Kaybı Tazminatı alma hakkınız vardır.
– Tazminat hasarın niteliği, aracın üretim yılı, marka model ve kilometresine göre değişiklik gösterir.

Trafik Kazası Sonucunda Kimlerden Tazminat Talebinde Bulunabiliriz?

– Kazaya karışan arabanın Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası poliçesini düzenleyen sigorta şirketinden.
– Araç ruhsat sahibinden ve aracı kullanan kişiden kusurları oranında müştereken tazminat talebinde bulunulur.

Çarpanı Belli Olmayan Kazada Tazminat Alınabilir mi?

– Kaza sonucunda yaralanan kişiler ya da ölenin yakınları maddi zararların tazmini için Güvence Hesabına başvurabilir ve uğramış olduğu zararların tazminini buradan talep edebilirler.

Kaza Yapan Araçtaki Yolcular da Tazminat Alabilir mi?

– Araçta şoför hariç herkes yolcudur ve yolcular kusursuz konumdadır.
– Yolcular sakat kalmaları veya vefat etmeleri durumunda tazminat haklarının tamamını alırlar.

Manevi Tazminat Kimlerden Talep Edilir?

– Araç işleteni ve ruhsat sahibinden talep edilir.
– Poliçede açık hüküm yoksa sigortadan talep edilemez.
– Poliçeye eklenmişse sigorta şirketi de sorumludur.

Trafik Kazası Sonucunda Alınabilecek Tazminat Miktarı Ne kadardır?

– Bu miktar hesaplanırken her olayın özelliği, ölenin yaşı, gelir düzeyi, ailesine ve yakınlarına desteklik durumu dikkate alınarak hesap edilir ve tazminat tutarları farklılık gösterir.
– Sigorta şirketi poliçedeki limitle sorumludur.

 

Aracımın Kaskosu Olmasa da Tazminat Alabiliriyim?

– Trafik kazalarında tazminatı aracın Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası poliçesini düzenleyen sigorta Şirketi ödemeye mükelleftir. Trafik Kazasında Aracın Sigortası Yoksa Tazminat Alınabilir mi?
– Yaralanmalı ve ölümlü kazalarda kazaya karışan kusurlu araç sigortasız ise ‘Güvence Hesabı’ adı verilen fondan tazminat alınır.

Daha Önceden Sigortadan Para Aldım Yeniden Dava Açabilir miyim?

– Para alınıp ibra verildikten en fazla 2 yıl içinde,ödenmesi gereken miktarla alınan miktar arasında fahiş fark varsa tekrar talep edilebilir.

Sigortadan Tazminat Almak İçin Hangi Belgeler Gerekiyor?

Ölüm Halinde

– Kaza tespit tutanağı,
– Veraset İlamı,
– Nüfus kayıt örneği,
– Ölen kişinin meslek veya aylık gelirini gösterir.

Resmi belge

– Ölüm belgesi
– Savcılık soruşturma dosyası fotokopisi

Yaralanma Halinde

– Kaza tespit tutanağı
– Hastane epikriz raporu
– Tedavi masraf evraklarının aslı
– Savcılık soruşturma dosyası fotokopisi