Gayrimenkul Davaları

Eşya hukukunun önemli bir parçası olan gayrimenkul hukuku, Türkiye'de ve özellikle Trabzon’da eşya hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. Gayrimenkul hukuku, içerisinde bir çok detayları ve istisnaları ile birlikte oldukça geniş ve zor bir hukuk dalıdır. Bu alanda, hukuki danışmanlık almadan hareket edilmesi de ileride karşılaşılması muhtemel bir soruna ve ciddi sıkıntıya yol açabilmektedir. Bu bakımdan hem Türklerin hem de hem de yabancıların gayrimenkul edinme hakkı, Türkiye mevzuatına uygun olarak çözümlenmesi gereken önemli bir husustur. Gayrimenkul hukuku konusunda tarafımızdan verilen hukuki hizmet, dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen hizmetlerimiz şu şekildedir:

 • Tespit davaları,
 • Müdahalenin men'i davaları,
 • Gayrimenkule tecavüzün önlenmesi davası,
 • Ortaklığın giderilmesi davaları,
 • Gayrımenkul satış vaadi sözleşmesi, Kat karşılığı inşaat sözleşmesi,
 • Şufa (önalım) davaları,
 • Ecrimisil davaları,
 • Tapu iptal davaları,
 • Tapu kaydının düzeltilmesi davaları,
 • Kat Mülkiyeti,
 • Kira sözleşmesi hazırlamak,
 • Kira sözleşmesine aykırılıktan kaynaklı, hapis hakkı davası,
 • Kira tespit davası,
 • Tahliye davaları.

 

Hava Durumu