Boşanma Davaları

Halk arasında genel olarak Anlaşmalı Boşanma ve Çekişmeli Boşanma olarak bilinen boşanma sebepleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’numuzun ilgili maddelerinde kapsamlı olarak düzenlenmiştir. Boşanmanın sebepleri ve sonuçları her somut olayın durumuna göre farklılık arz etmekle birlikte kanunlar çerçevesinde Trabzon İlindeki Aile Mahkemelerince çözümlenmektedir. Boşanma süreci oldukça zor geçen ve telafisi mümkün olmayan hak kayıplarına sebep olan bir süreç olduğu için; “Aile Hukuku ve Boşanma” alanında kendisini geliştirmiş bir avukat vasıtasıyla insanların kendilerini mahkemeler önünde temsil ettirmesi gerekli ve faydalı olacaktır kanısındayız. Trabzon Boşanma Avukatı olarak, müvekkillerimizin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gereken özeni göstermekte onların her türlü sorunlarında faydalı olan hukuki hizmeti sunmaktayız.

Boşanma Hukuku avukatlarımızın verdiği bazı hizmetler aşağıdadır.

 • Anlaşmalı veya Çekişmeli Boşanma Davaları
 • Mal Paylaşım Davaları
 • Nafaka Davaları
 • Velayet ve Vesayet Davaları
 • Uluslararası boyutta Çocuk Kaçırma Davaları
 • Babalık davaları ve nesebin reddi Davaları
 • Vasiyetname Düzenlenmesi
 • Vasiyetname İptal Davası
 • Boşanma davalarında, nafaka, müşterek çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat ile eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi
 • Evlilik dışı doğan çocuk ile baba arasında soy bağının kurulması, nesebin reddi, çocuk malları davalarının takibi ile evlat edinme işlemleri
 • Vesayet, kayyım, yasal danışmanlık konularında hukuki destek
 • Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi
 • Evlat edinmeden kaynaklanan davalar
 • Nişan bozulmasından doğan davalar

 

Hava Durumu